SPIS TREŚCI

 – Czy na rencie można pracować?

 Niezdolność do pracy – co to znaczy

 Niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 Zaczynamy pracę na rencie – zasady i terminy zgłoszeń do ZUS

 Zawieszenie renty i limity dochodów

 Świadczenie pielęgnacyjne

 Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich

 Oświadczenie o osiąganiu przychodu przesyłane do ZUS

 Składka zdrowotna-kiedy można jej nie płacić

 Jaka firma przyjmie tetraplegika?

 Artyści nie mają ograniczeń!

 Czy na rencie można pracować? c.d.

 Czy Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wpłynie na możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością?

 Informator ZUS dla osób niepełnosprawnych

 Poradnik PUP o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

 Przepisy regulujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością – wstęp

 Przepisy regulujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. cz.1

 Przepisy regulujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. cz.2. Ustawa o rehabilitacji

 Osoba z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji może pracować

 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Afganistanie

 Renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 Renta socjalna

 Elektroniczny ZUS

 Życzenia

 O blogu

 Nota prawna

Reklamy