PRACA NA RENCIE – ZASADY, REGULACJE, ROZLICZENIA Z ZUS

Utraciłem sprawność – czy stracę pracę?

Zatrudnić osobę niepełnosprawną i otrzymać zwrot kosztów pracy

 Czy na rencie można pracować?

 Czy na rencie można pracować? c.d.

 Osoba z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji może pracować

Jak wyliczyć możliwy zwrot kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

 Zaczynamy pracę na rencie – zasady i terminy zgłoszeń do ZUS

 Zawieszenie renty i limity dochodów

Nowe limity dochodów

 Oświadczenie o osiąganiu przychodu przesyłane do ZUS

Artyści nie mają ograniczeń!

Komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. już ogłoszony

Reklamy